Jura E35 - Overholder vi konventionerne?

Jura E35 - Overholder vi konventionerne?